تصویری از یک عکاس حرفه ای
وظیفهٔ عکاس در امر عکاسی استفاده از قدرت خلاقیت خود و چیرهدستی در افزارمند شدن و استفاده از امکانات دوربین عکاسی است و یک عکاس موفق، باید هردو این وظایف را به خوبی انجام دهد.
نظرات کاربران
UserName