ترس از طاووس
بچه زرافه درحال سربه سر گذاشتن یک طاووس بود که ناگهان طاووس پرهایش را باز کرد و زرافه شروع به فرار کرد
نظرات کاربران
UserName