سقوط ماشین های مدل بالا در حفره وسط خیابان
خیابانی در شهر شیکاگو نشست کرده بود و اتومبیل های مدل بالا یکی پس از دیگر به داخل حفره ایجاد شده سقوط می کردند
نظرات کاربران
UserName