مرد دست و پا چلفتی گوسفند را از بالای کوه به پایین پرتاب می کند
مرد قصد داشت که گوسفند را از بین سیم خاردار عبور داده و به سمت دیگر بفرست اما ناگهان گوسفند از دست او رها شده و از بالای کوه به پایین کوه پرتاب می شود!
نظرات کاربران
UserName