gifs_19 عمرا باور کنید که چنین کاری امکان پذیر است
مطمئنا در نگاه اول فکر میکنید که این عکس دستکاری شده و سرعت حرکت فرد ورزشکار را افزایش داده اند اما اگر به حرکات افرادی که پشت سر او قرار دارند دقت کنید متوجه می شوید که این آقا واقعا با همین سرعت چنین کار جالبی را انجام می دهد! نکته عجیب تر این است که او فقط از یک پا استفاده می کند و تمام فشار برروی یک پایش است
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ورزش

پارکور
تصاویر مرتبط