عاقبت مرد تنبل و گیر کردن خنده دار در نرده ها!
این مرد برای اینکه به داخل پارک برود نخواست مسافت زیادی را بپیماید و از درب ورودی وارد شود تصمیم گرفت از میان نرده ها عبور کند اما گیر کرد و نیروهای امداد به کمک وی آمدند. او چندین ساعت به همین شکل در وسط خیابان بود تا اینکه نیروها به کمک وی آمدند
نظرات کاربران
UserName