شکستن شیشه اتومبیل توسط یک خرس
خرسی که به شیشه اتومبیل رنو آویزان شده و و در نهایت شیشه شکسته می شود. ببینید شیشه چقدر در مقابل فشار مقاومت کرده و در نهایت با اویزان شدن خرس می شکند
نظرات کاربران
UserName