پلیس در تعقیب یک موتورسوار فراری
پلیس در تعقیب یک موتورسوار فراری بود که بخاطر سرعت بالا کنترل ماشین از اختیارش خارج شده و با جدول وسط اتوبان برخورد می کند و موتورسوار به فرار خود ادامه می دهد
نظرات کاربران
UserName