یک تفریح عجیب و غریب
این پسر هم با دوستانش دست به یک تفریح عجیب و غریب می زند. اون یک طناب را به پایش بسته و طرف دیگر طناب را به یک اتومبیل می بندد و سپس اتومبیل با سرعت شروع به حرکت کردن می کند
نظرات کاربران
UserName