فرود بد هواپیمای جنگنده و فرار خلبان از آتش!
هواپیمای جنگنده در زمان فرود به دلیل عکس العمل بد خلبان با سرعت زیادی به زمین برخورد کرد و در همان لحظه آتش گرفت. خلبان کمی منتظر ماند و وقتی دید که آتش کابین او را نیز احاطه کرده است از جنگنده به بیرون می پرد.
نظرات کاربران
UserName