بدشانسی در لحظه ضربه به توپ
گلف باز قصد زدن ضربه به توپ را داشت که در همان لحظه آب با فشار به او برخورد کرده و نقش بر زمینش می کند
نظرات کاربران
UserName