سقوط وحشتناک ماشین در زمان پرش
این ماشین و راننده اش قرار بود که با سرعت از روی این آب های گل آلود پرواز کرده و به سمت دیگر مکان تعیین شده بروند اما به دلیل سرعت پایین ماشین و جایگاه پرش غیر استاندارد به بدترین شکل ممکن با زمین برخورد کرده و راننده در میان گل و لای گیر می کند
نظرات کاربران
UserName