خدا رحم کرد
اتومبیل شاسی بلند سیاه رنگ بخاطر سرعت بالا از پشت به اتومبیل جلویی برخورد کرده و آن را از مسیر خود خارج می کند و اتومبیل پشت سر آنها چیزی نمانده بود که با آنها برخورد کند
نظرات کاربران
UserName