اتومبیل با سرعت بالاو عم کنترل توسط راننده و ...
اتومبیل با سرعت بالا در لاین سرعت درحال حرکت بود که به دلیل عدم توانایی راننده به گاردریل برخورد کرده و منجر به وقع حادثه می شوددر لاین سرعت درحال حرکت بود که به دلیل عدم توانایی راننده به گاردریل برخورد کرده و منجر به وقع حادثه می شود
نظرات کاربران
UserName