آموزش خنده دار به سگ و گربه خانگی
مرد به سگ و گربه اش آموزش داده است که وقتی به سمت آنها شلیک می کند آنها مثل اینکه تیر خورده اند خود را به زمین انداخته و نقش مرده را بازی کنند! به تفاوت جالب سگ و گربه نگاه کنید که کدام طبیعی تر بازی می کنند
نظرات کاربران
UserName