بنزین دزدی این جوری دیده بودین؟
در صحنه ای طنز از یک فیلم کمدی مردی که پول ندارد تا بنزین بزند خودش را به عنوان دوست قدیمی مردی معرفی کرده و سپس ...
نظرات کاربران
UserName