داغون شدن پسر برروی پله برقی
این پسر میخواست برروی پله های برقی هنرنمایی کند. دراین حالت فرد برروی دسته ها قرار گرفته و خودش را رها می کند و از انجا که یک سمت پله ها بسمت بالا و سمت دیگر به پایین حرکت می کند باعث میشود که فرد برروی دسته ها بچرخد اما این پسر شانس نداشت و ما بین آنها گیر کرد و....
نظرات کاربران
UserName