روشن کردن الاغ و حرکت دادن آن
این پسر ترکیه ای هم با الاغش هنرنمایی می کند و پس از روشن کردن موتور الاغ بر آن سوار شده و حرکت می کند
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
الاغ

خر
تصاویر مرتبط