روزنامه كيهان، پنجشنبه 11 مهر 1392
روحاني: مردم مطمئن باشند حق هسته اي ايران قابل مذاكره نيست
/بحران دولت در امريكا سفر اوباما به مالزي را لغو كرد
/كاهش 15 درجه اي هوا در هفته آينده
/رسيدگي به قراردادهاي نفتي بابك زنجاني هفته آينده در مجلس
نظرات کاربران
UserName