روزنامه باني فيلم، چهارشنبه 10 مهر 1392
قاچاق "پل چوبي"
/ليلا حاتمي بهترين بازيگر جشنواره سان فرانسيسكو
/ريل گذاريهاي سينما اغلب به مين گذاري تبديل شده است
/ده نمكي: تمام درآمد اخراجي ها هزينه تاليف فرهنگ نامه آزادگان شد
نظرات کاربران
UserName