روزنامه باني فيلم، سه شنبه 9 مهر 1392
اعتراض و استقبال، دعوا بر سر انتخاب "گذشته" بالا گرفت
/ضرغامي: به بودجه معماي شاه توجه خاصي داريم
/اسكار 86، چرا سينماي ايران محروم شد
/صدا گذاري "برف" تمام شد
نظرات کاربران
UserName