ما میتوانیم-ایران دومین کشور سازنده ملخ کامپوزیتی بالگرد
Iran's second largest manufacturer of composite propeller helicopter
نظرات کاربران
UserName