ما میتوانیم-ایران دومین کشور دارای فناوری تولید پهباد رادار گریز

Iran is the second country with stealth technology Phbad

نظرات کاربران
UserName