ما میتوانیم-ایران جزءسه کشور تولیدکننده دکل های انتقال برق در جهان
iran is among the three countries producing electricity transmission tower in the world
نظرات کاربران
UserName