هنر منبت کاری
منبت یکی از هنرها و صنایع دستی است. در این هنر نقشها به صورت نقش برجسته روی زمینه کار قرار میگیرند.منبت کاری بیشتر به صورت کنده کاری روی چوب اجرا میشود.
نظرات کاربران
UserName