کار روی چوب
چوبی مناسب برای کنده کاری می باشد که دارای بافتی ریز و محکم باشد که معمولاً از چوبهای پهن برگان جنگلی استفاده می شود. البته همه چوبهای درختان پهن برگ مناسب برای کنده کاری نمی باشند چون بافت درشت و ناهمگنی دارند مانند بلوط یا ملچ. چوبی که برای کنده کاری انتخاب می شود باید سعی شود که بدون گره و پوسیدگی باشد.
نظرات کاربران
UserName