فضانوردان در فضا
بر اساس تعریف فدراسیون بینالمللی هوانوردی (FAI)، پرواز در ارتفاع بالاتر از یکصد کیلومتر سفر فضایی محسوب میشود. فدراسیون بینالمللی هوانوردی ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح متوسط دریاها را مرز بین جو زمین و فضا یا به اصطلاح خط کارمن نامیده است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
فضانورد

spaceman
تصاویر مرتبط