انگشتر جواهر زنانه با نگین توپاز
این سنگ آرامبخش والهامبخش است وفواید خوبی برای خلاقیت هنرمندان دارد.قراردادن آن برروی چاکرای گلو سبب تقویت صداورفع گرفتگی آن والتهابات گلومیشود.همچنین این سنگ غده هیپوفیز واعصاب راتقویت می کند وبه سردردهایی که منشا عصبی دارند مانند"میگرن" کمک فراوانی می نماید.
نظرات کاربران
UserName