انگشتر جواهر زنانه با نگین اپال
یونانی ها معتقدند اوپال باعث دوراندیشی می شود و از امراض جلوگیری می كند؛ و شكسپیر آن را ملكه گوهرها می داند. اما غربی ها اوپال را بدشگون می دانستند چون والتراسكات WALTER SCOTT نویسنده نامدار اسكاتلندی (1832-1771) به طور غیرعمد در یكی از داستانهایش اوپال را سنگی منفی و بدیمن معرفی كرده؛ درست برعكس شرقی ها كه هرچه صفات و درجات نیكوست برای این سنگ زیبا در نظر دارند.
نظرات کاربران
UserName