بوکسور خوشتیپ
وزن دستکش تا متوسط وزن ۸ اونس؛ متوسط ۱۰ اونس و برای سنگین وزن ۱۲ اونس کمتر نباشد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
بوکس

Boxing
تصاویر مرتبط