اتوبوسی با کولر آبی

اتوبوس نوعی وسیلهٔ نقلیهٔ عمومی است. اتوبوس ها بر اساس حوزه سرویس دهی به دو گروه درون شهری و برون شهری تقسیم می شوند. این دو دسته اتوبوس از نظر امکانات، ایمنی و قیمت ساخت متفاوت هستند.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
اتوبوس

Bus
تصاویر مرتبط