دعا کردن در حال احرام
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند:پنج دعاست که مستجاب می شود:دعای مظلوم تا یاری شود،دعای زائر کعبه تا بازگردد،دعای کسی که به جهاد می رود تا به اقامتگاه خود برسد،دعای مریض تا شفا یابد،و دعای برادری که در غیبت برادر خود برای او دعا کند،و این دعا از همه دعاها زودتر مستجاب می شود.
نظرات کاربران
UserName