دلار و سکه
راز های نهفته بر میان نشانه ها و علائم حک شده بر اسکناس های ایالات متحده امریکا امروز به مسئله ای جدی تبدیل شده است این نشانه ها پرده از سلطه و سیطره فراماسونری جهانی و یهودیت صهیونیستی بر تمامی تاریخ اقتصاد فرهنگ و سیاست بزرگترین ابر قدرت عصر ما پرده بر می دارد.
نظرات کاربران
UserName