دلار
اسکناس یک دلاری اگر سمبلیک ترین پول دنیا نباشد حداقل یکی از اسکناسهایی است که بیشترین نمادها و سمبلها در آن به کار رفته است.
نظرات کاربران
UserName