کیسه ای پر از پول
حالت ناراحت جناب جرج واشنگتن بر روي اسکناسهاي يک دلاري در واقع به خاطر دندان مصنوعي ناراحت آن زمان است که استفادهشان به اندازه کافي سخت و دردسرساز بوده است!
نظرات کاربران
UserName