دعاکردن

دعا باید با اخلاص و از صمیم قلب و با حال تضرع و تواضع باشد. تنها با زبان دعا نكند، بلكه روح دعا باید در جان و در تمام ذرات وجود آدمی رسوخ كند.دعا باید در حالت بیم و امید باشد.

نظرات کاربران
UserName