تسبیحی با دانه های قرمز
تسبیح بمعنی سبحان الله یا سبحان الله گفتن است چون تکبیر که الله اکبر و تحمید که الحمدالله گفتن است. و آنچه اکنون به تسبیح مشهور شده سُبحه است که منظور از آن مهرههاییست که عدد تسبیح را با آن میشمارند.
نظرات کاربران
UserName