انگشتر جواهر زنانه با نگین الماس
از نظر علم جواهرشناسي ، رنگ سفيد در الماس بهترين رنگ است و هر چه به طرف زردي و تيرگي پيش برود سنگ نامرغوب محسوب مي شود.
نظرات کاربران
UserName