دختر کوچکی در حال دعا کردن

امام صادق (ع) : بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است.

نظرات کاربران
UserName