پوستری از بارگاه امام حسین علیه السلام
معناي اوّلي كه از حُسَينُ مِنّي وَ اَنَا مِن حُسَين به ذهن ميآيد اين است كه ريشهي وجودي حسين عليهالسلام، پيغمبر اكرم صلّياللهعليهوآلهوسلّم است. حسين عليهالسلام نوهي پيامبر است. حسين از پيامبر است. حسين در دامان دختر پيامبر تربيت شد، رشد كرد و پرورش يافت. در آغوش رسول الله پناه داشت و دست پروردهي پيامبر و دختر پيامبر است.
نظرات کاربران
UserName