روزنامه كيهان، چهارشنبه 3 مهر 1392
اوباما عليه ايران باز هم لاف گزاف زد
/بانك مركزي كاهش بيشتر قيمت دلار را غير منطقي خواند!
/واكنش اخوان المسلمين به حكم دادگاه قاهره به مبارزات خود ادامه مي دهيم
/تحريف رسانه هاي غربي درباره ديدار ظريف با وزراي 501
نظرات کاربران
UserName