روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه 3 مهر 1392
دیپلماسی نفتی ایران؛ جهش به سوی بازارهای جهانی
/
اوباما در سازمان ملل: به بهبود رابطه با ایران امیدوارم
/بانکیمون در مجمع عمومی سازمان ملل: طرفین جنگ سوریه در گفتوگوهای ژنو شرکت کنند
/زلزله 8/7 ریشتری در پاکستان؛ جنوب سیستان لرزید
/پیامدهای کاهش نرخ دلار
/مدیر عامل بیمه ایران تغییر کرد
نظرات کاربران
UserName