روزنامه اعتدال، سه شنبه 2 مهر 1392
جشنواره محصولات قرآنی، ویژه مؤسسات و تشکلهای قرآنی /توصیه دانشآموزان برای گسترش اعتدال به رئیسجمهور /نگاه تحسینآمیز 2 مرجع عالیقدر تقلید به سپاه پاسداران /خبرهای تازه از طرح تربیت حافظان قرآن کریم /قمیها، با دست پُر از لرستان بازگشتند /ایران باید قرآنهای فاخر را در اختیار مسلمان بگذارد /مهد و دبستانهای قرآن یاس نبوی (س) در سراسر کشور آغاز بهکار کرد /خیران خوزستانی هزینه مرمت 151 قطعه خشت ایوان طلای حرم علوی را تقبل کردند /انگشتر امام خامنهای به مزایده گذاشته شد /آزمون شفاهی حفاظ قرآن برگزار می شود
نظرات کاربران
UserName