عکاس حرفه ای
عکاسان حرفهای ممکن است برای روزنامهها و مجلات عکسبرداری کنند یا عکسهای خود را جهت مصارف تبلیغاتی بفروش برسانند. عکاسان برپایهٔ نوع عکسهایشان به دستههای گوناگونی همچون، عکاس پرتره، عکاس طبیعت، عکاس خبری، عکاس عروسی، عکاس ورزشی و... تقسیم میشوند.
نظرات کاربران
UserName