روزنامه اعتدال، دوشنبه 1 مهر 1392

جشنواره محصولات قرآنی، ویژه مؤسسات و تشکلهای قرآنی / توصیه دانشآموزان برای گسترش اعتدال به رئیسجمهور /نگاه تحسینآمیز 2 مرجع عالیقدر تقلید به سپاه پاسداران /خبرهای تازه از طرح تربیت حافظان قرآن کریم /قمیها، با دست پُر از لرستان بازگشتند /ایران باید قرآنهای فاخر را در اختیار مسلمان بگذارد /مهد و دبستانهای قرآن یاس نبوی (س) در سراسر کشور آغاز بهکار کرد /خیران خوزستانی هزینه مرمت 151 قطعه خشت ایوان طلای حرم علوی را تقبل کردند /انگشتر امام خامنهای به مزایده گذاشته شد

نظرات کاربران
UserName