روزنامه باني فيلم، دوشنبه 1 مهر 1392
بازگشايي خانه سينما يك موضوع برد-برد است كه در همه در آن برنده اند
/بالاخره روزي كوروش كبير را مي سازم
/استاد آواز 73 ساله شد
/گرماي گيشه به لطف "هيس" و "گذشته"
نظرات کاربران
UserName