پوستر هاکی المپیک
هاکی از قدیمیترین انواع بازیهای توپ و چوب است که در هر گوشه از دنیا در زمانهای مختلف به شکلی انجام میشده است.هاکی روی زمین سدهها در انگلستان رایج بوده و از سال ۱۹۰۱ به بعد نیز در آمریکا رواج یافته است. اصل هاکی روی یخ از کانادا است و به گمان بسیار دانشجویان دانشگاه میگل کانادا آن را به صورت امروزی درآوردند.
نظرات کاربران
UserName