پوستر بوکس المپیک
مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و ابراستوس اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد.
نظرات کاربران
UserName