پوستر تیراندازی المپیک
اسلام، تیراندازی را- ولو به قصد سرگرمی باشد- جایز شمرده، و آن را یکی از بهترین سرگرمی ها برای انسان با ایمان می داند:رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:"علیکم بالرّمی فانّه من خیر لهو کم؛به تیراندازی روی آورید، زیرا یکی از بهترین سرگرمی های شماست."
نظرات کاربران
UserName