پوستر شنا المپیک
شنا ورزشي است که براي قلب بسيار مفيد بوده و اگر شدت حرکاتتان زياد باشد کاملا مي توانيد آنرا با دويدن در يک تراز تصور کنيد.
نظرات کاربران
UserName